Selberg, R. (2021) ”Trigger warnings – om undervisning och politisk gränshållning i 2020-talets sociala landskap”, Högre utbildning, 11(2). doi: 10.23865/hu.v11.3412.