Borg, C., Tell, J., Lindberg, T., Nilsson, L., Olsson, A. och Skär, L. (2022) ”Problembaserat lärande i kombination med digitala verktyg för genomförande av sjuksköterskeutbildning under Covid-19 pandemin”, Högre utbildning, 12(2), s. 177–122. doi: 10.23865/hu.v12.3560.