Lindberg-Sand, Å. (2023) ”Högskolepedagogisk utveckling och forskning. Gränsarbete kring ett kunskapsområde i universitetets hjärta. En kommentar till Wide samt Scheja och Bolander Laksov”, Högre utbildning, 13(1), s. 40–57. doi: 10.23865/hu.v13.5135.