Sonesson, A. (2016) ”Högre utbildning i höst”, Högre utbildning, 6(2), s. 93-94. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/742 (åtkomstdatum: 17januari2022).