Hoppe, M. (2016) ”The entrepreneurship concept – a short introduction”, Högre utbildning, 6(2), s. 95–108. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/743 (åtkomstdatum: 2 oktober 2023).