Sonesson, A. (2016) ”Skålar, tonår och Högre utbildning”, Högre utbildning, 6(1), s. 1-2. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/749 (åtkomstdatum: 17januari2022).