Dodou, K. (2015) ”Mångfald bortom identifikationer: studentpopulationens diversifiering och vetenskapens arbetssätt”, Högre utbildning, 5(3), s. 175-187. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/761 (åtkomstdatum: 3augusti2020).