Donnér, J. och Edgren, G. (2015) ”Is PBL really a better way to teach and learn?”, Högre utbildning, 5(1), s. 35-45. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/777 (åtkomstdatum: 17maj2022).