Sonesson, A. och Elmgren, M. (2014) ”Högre utbildning för vidare perspektiv”, Högre utbildning, 4(2), s. 93-94. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/779 (åtkomstdatum: 17januari2022).