Sataøen, H. L. (2014) ”«Åpne, mangfoldige og respektfulle?» Visjoner og kjerneverdier i norske og svenske høyere utdanningsinstitusjoner”, Högre utbildning, 4(2), s. 95-108. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/780 (åtkomstdatum: 17maj2022).