Hussénius, A., Andersson, K., Danielsson, A. och Gullberg, A. (2014) ”Ämnesinnehåll och genusmedvetenhet i samspel för en mer inkluderande naturvetenskap”, Högre utbildning, 4(2), s. 109-125. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/781 (åtkomstdatum: 17maj2022).