Plank, K. (2014) ”När karma blev konkret – erfarenhetsbaserad pedagogik som utmaning för lärare och studenter i Högre utbildning”, Högre utbildning, 4(2), s. 127-139. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/782 (åtkomstdatum: 17maj2022).