Malmberg, A. (2014) ”Seminariestruktur för att hjälpa studenter att tänka om en etablerad praktik”, Högre utbildning, 4(2), s. 141-145. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/783 (åtkomstdatum: 17maj2022).