Badersten, B. (2014) ”Att bedöma och belöna pedagogisk skicklighet – erfarenheter från Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet”, Högre utbildning, 4(2), s. 147-160. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/784 (åtkomstdatum: 31oktober2020).