Sonesson, A., Elmgren, M., Fjellström, M., Geschwind, L. och Larsson, M. (2014) ”Högre utbildning drar tillbaka artikeln ’Är marknadsanpassad forskningsanknytning möjlig? Professionsutbildningar möter akademins nya krav’”, Högre utbildning, 4(2), s. 161. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/785 (åtkomstdatum: 17maj2022).