Sonesson, A. och Elmgren, M. (2014) ”Kritisk kollegial granskning och Högre utbildning”, Högre utbildning, 4(1), s. 1-4. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/787 (åtkomstdatum: 17januari2022).