Reinholdsson, P. (2013) ”Pedagogisk handledning”, Högre utbildning, 3(3), s. 239–241. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/805 (åtkomstdatum: 2 oktober 2023).