Sveen, H. och Magnusson, J. (2013) ”Handledningens vad, hur och varför – interaktionella mönster med fokus på röst”, Högre utbildning, 3(2), s. 87-102. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/808 (åtkomstdatum: 31oktober2020).