Henriksson, A.-S. och Sonesson, A. (2013) ”En tidskrift i medvind”, Högre utbildning, 3(1), s. 1-2. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/821 (åtkomstdatum: 18januari2022).