Cronqvist, M. (2013) ”I mötet mellan vetenskap och lärande. 13 högskolepedagogiska utmaningar”, Högre utbildning, 3(1), s. 69-70. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/829 (åtkomstdatum: 17maj2022).