Sonesson, A. och Henriksson, A.-S. (2012) ”En tidskrift med bredd”, Högre utbildning, 2(2), s. 65-66. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/834 (åtkomstdatum: 17januari2022).