Henriksson, A.-S. och Sonesson, A. (2012) ”Högre utbildnings andra utgivningsår inleds här”, Högre utbildning, 2(1), s. 1-2. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/845 (åtkomstdatum: 18januari2022).