Sivenbring, J. (2017) ”Kamratrespons som formativ bedömning för lärande. En analys av kamratresponstexter på lärarutbildningen”, Högre utbildning, 7(1), s. 1-12. doi: 10.23865/hu.v7.903.