Bolander Laksov, K. (2018) ”Att bedöma pedagogisk skicklighet – är det verkligen så svårt? – en studie av skillnader i bedömningar mellan vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga”, Högre utbildning, 8(2), s. 55–68. doi: 10.23865/hu.v8.996.