[1]
M. Wolrath Söderberg, ”Kritisk självreflektion i komplexa frågor: Att hjälpa studenterna att ta makten över sitt tänkande”, Högre utbildning, vol. 7, nr 2, s. 77-90, dec. 2017.