[1]
M. Fjellström och M. Wester, ”Universitetslärares skrivande om och för sin undervisning”, Högre utbildning, vol. 9, nr 1, s. 20-33, feb. 2019.