[1]
O. Holmström, ”Ensamarbetande doktoranders perspektiv på forskarutbildning och doktorandtillvaro: Ämnesmässig ensamhet, den informella socialisationens kraft och erkännandets betydelse”, Högre utbildning, vol. 8, nr 1, s. 14-29, mar. 2018.