[1]
R. Florin Sädbom, J. Bäcklund, H. Anderström, och L. Manderstedt, ”En skenbar tydlighet? En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal”, Högre utbildning, vol. 9, nr 1, s. 48–60, maj 2019.