[1]
I. Johansson och G. Seiler-Holmer, ”Utmaning eller tillgång? Att undervisa modersmålstalare i språkutbildning på universitetet”, Högre utbildning, vol. 9, nr 1, s. 60-77, maj 2019.