[1]
J. Wennerberg, V. Blomström, och E. Nobel, ”Kollegial stöttning genom auskultation – ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap”, Högre utbildning, vol. 9, nr 1, s. 78-84, juli 2019.