[1]
J. Elbe och C. Olsmats, ”Reflektioner kring en högre utbildning som lägger grunden för bildade företagsekonomer”, Högre utbildning, vol. 10, nr 2, s. 55-65, dec. 2020.