[1]
M. Zackariasson, ”Balansen mellan att uppmuntra och ställa krav. En reflektion över studenters uppsatsskrivande i relation till stress och stöttning”, Högre utbildning, vol. 9, nr 2, s. 15–24, okt. 2019.