[1]
E. S. Aldrin, M. Eklund, och H. Peter, ”Högskolans språk och mitt eget. En studie av nyantagna lärarstudenters förhållningssätt till skrivande, skriftspråket på högskolan och den egna skrivkompetensen”, Högre utbildning, vol. 10, nr 1, s. 43-56, juni 2020.