[1]
I. Forsler, M. Forsman, och J. Magnusson, ”Utanför den svarta lådan: Ett utvecklingsarbete om medie- och informationskunnighet i lärarutbildningen på Södertörns högskola”, Högre utbildning, vol. 10, nr 1, s. 108-120, juli 2020.