[1]
C. Persson, M. Melén, och D. Einarson, ”Undervisning för hållbar utveckling: att stödja högskolelärares arbete med Agenda 2030”, Högre utbildning, vol. 10, nr 1, s. 18-24, maj 2020.