[1]
S. Carleklev, J. Älvgren, B. Idlinge, och L. Tomsmark, ”Fem år med kursen Lärande för hållbar utveckling – erfarenheter och lärdomar”, Högre utbildning, vol. 10, nr 1, s. 13-17, apr. 2020.