[1]
R. Pleijel, ”Ytinlärning och djupinlärning – en kritisk reflektion kring normativa tolkningar av begrepp i den samtida högskolepedagogiska diskursen”, Högre utbildning, vol. 11, nr 1, s. 16-26, mar. 2021.