[1]
Åsa Tjulin, E. MacEachen, S. Vinberg, J. Selander, P. Bigelow, och R. Larsson, ”Virtual Internationalization – we did it our way”, Högre utbildning, vol. 11, nr 2, s. 1-13, juni 2021.