[1]
J. Holmberg, ”Ledarskap för hållbar omställning i högre utbildning”, Högre utbildning, vol. 10, nr 1, s. 98–107, juni 2020.