[1]
J. Holmberg, ”Högre utbildning och hållbar omställning – En reflektion över studenternas roll”, Högre utbildning, vol. 10, nr 1, s. 90-97, juni 2020.