[1]
Åsa Lindberg-Sand och U. Schnaas, ”Ledare till Högre utbildning nr 1 2020”, Högre utbildning, vol. 10, nr 1, s. 121-123, juli 2020.