[1]
G. Halvorsen, ”Om å være for å lære – noen studenters erfaringer med å skrive, tenke og lære”, Högre utbildning, vol. 11, nr 2, s. 58-69, aug. 2021.