[1]
A. Thorsten, J. Samuelsson, och M. Samuelsson, ”Simuleringsträning utvecklar lärarstudenters yrkesspecifika kunskaper”, Högre utbildning, vol. 11, nr 2, s. 21-36, juni 2021.