[1]
J. Hellman och A. Thorsten, ”Plagiera eller referera vetenskapligt? En studie om vad studenter behöver lära sig för att bli bättre på referathantering”, Högre utbildning, vol. 11, nr 1, s. 41-55, apr. 2021.