[1]
M. Svensson, ”Lärarstudenters erfarenheter av två veckors utlandspraktik – en möjlighet till utveckling av interkulturella perspektiv”, Högre utbildning, vol. 11, nr 1, s. 1-15, mar. 2021.