[1]
S. Ishihara, A. Tommasini, C. Ponzelar, och E. Livmar, ”“Student-led Education for a better world?” Reflections in conversation”, Högre utbildning, vol. 11, nr 3, dec. 2021.