[1]
R. Selberg, ”Trigger warnings – om undervisning och politisk gränshållning i 2020-talets sociala landskap”, Högre utbildning, vol. 11, nr 2, nov. 2021.