[1]
C. Borg, J. Tell, T. Lindberg, L. Nilsson, A. Olsson, och L. Skär, ”Problembaserat lärande i kombination med digitala verktyg för genomförande av sjuksköterskeutbildning under Covid-19 pandemin”, Högre utbildning, vol. 12, nr 2, s. 177–122, dec. 2022.