[1]
S. Pelger, ”Progressionsplaner som stöd för lärande, undervisning och utveckling inom högre utbildning”, Högre utbildning, vol. 12, nr 2, juni 2022.