[1]
Å. Lindberg-Sand, ”Högskolepedagogisk utveckling och forskning. Gränsarbete kring ett kunskapsområde i universitetets hjärta. En kommentar till Wide samt Scheja och Bolander Laksov”, Högre utbildning, vol. 13, nr 1, s. 40–57, mar. 2023.